2015-06-04

2015 ESKOLAKO AGENDA21ko UDAL FOROA ETA BASO BIZIDUNA / FORO MUNICIPAL DE AGENDA21 ESCOLAR Y BOSQUE ANIMADO 2015

Aurten ere Eskolako Agenda21 eta Baso Biziduna programentan parte hartu duen ikaslegoaren ordezkariek Barakaldoko udal ordezkariei Biodibertsitatea eta elkarbizitzaren aldeko konpromezu eta proposamenak aurkeztu zizkieten. Clara Campoamor Kultur Etxera bi programentan parte hartu duten 20 eskoletako ordezkariak joan ziren. Zorionak guztioi egin duzuen lanagatik!
 
 

Este año de nuevo representantes del alumnado participante en el programa de Agenda 21 Escolar y El Bosque Animado expusieron a los representantes municipales sus propuestas y compromisos en materia de biodiversidad y convivencia.